Primăria Cenei județul Timiș

Anunţ public

Nr. 4479 data 07.12.2010

Anunţ public

„ Comune Cenei, titular al proiectului “Construcţia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, construcţia staţiei de epurare in  localităţiile Cenei si Bobda, judeţul Timiş, România”, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrarede către ARPM Timişoara, de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construcţia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, construcţia staţiei de epurare in  localităţiile Cenei si Bobda, judeţul Timiş, România” amplasat în localitatea Cenei – extravilan, judeţul Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARPM Timişoara, localitatea Timişoara, bld. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

Publicul interesat poate ]nainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.12.2010”