Primăria Cenei județul Timiș

Anunţ public

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

COMUNA CENEI

Cod fiscal: 5286753; Tel.: 0256-366101; Fax: 0256-366416

www.cenei.ro ; e-mail: primaria.cenei@cjtimis.ro

-------------------------------------------------------------------------------

Nr. 4300 data 24.11.2010

 

Anunţ public privind depunerea

solicitării de emitere a acordului de mediu

 

„ Comune Cenei anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construcţia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, construcţia staţiei de epurare in  localităţiile Cenei si Bobda, judeţul Timiş, România”, propus a fi amplasat în localitatea Cenei – extravilan, jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM Timişoara, localitatea Timişoara, bld. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, şi la sediul Primăriei Cenei, localitatea Cenei, str. Principală, nr. 134, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc yilnic la sediul ARPM Timişoara.”